Hotline: 043 556 9840

Lễ ký hợp đồng xây lắp gói thầu A2-1

30/06/2015Lễ ký kết biên bản ghi nhớ  giữa công ty TNHH xây dựng Kukdong - công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính


Lễ ký kết hợp đồng xây lắp gói thầu A2-1 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành