Hotline: 043 556 9840

Lễ ký hợp đồng gói thầu EX-1A (GĐI) thuộc Dự án đường cao tốc

30/06/2015

Ngày 07/01/2013, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI.,JSC) và Nhà thầu Liên danh Tổng Công ty Xây dựng CTGT6 TNHH một thành viên – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã tổ chức Lễ ký hợp đồng xây dựng gói thầu EX-1A (GĐI) thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Tham dự Lễ ký hợp đồng về phía Tổng Công ty VIDIFI có Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Minh – Phó tổng giám đốc, ông Phạm Văn Bổn – Phó tổng giám đốc; về phía Tư vấn giám sát Meinhardt International – Vject có ông Anthony William Johnston – Giám đốc; về phía Nhà thầu có Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 TNHH Một thành viên; ông – Trần Quang Việt – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính; Lãnh đạo các ban thuộc Tổng công ty VIDIFI; Đại diện Cục cảnh sát kinh tế BCA, các ông bà đại diện cho Ban Kiểm soát, nhà thầu…

Gói thầu xây lắp EX-1A giai đoạn I (GĐI) là một gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

Gói thầu xây lắp EX-1A (GĐI) có lý trình từ Km0-420.000 đến Km1+065.74 đi qua Quận Long Biên và Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gồm các Nhà thầu Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc tham gia. Qua quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật và tài chính, các Tổ công tác của Tổng Công ty VIDIFI đã hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu một cách công bằng, khách quan và trên cơ sở đó Hội đồng quản trị của Tổng Công ty VIDIFI đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công cho gói thầu xây dựng EX-1A (GĐI) là nhà thầu Việt Nam: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng CTGT6 TNHH một thành viên – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

Buổi lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây lắp EX-1A (GĐI) thuộc dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.