Hotline: 043 556 9840

Quy mô nhân lực công ty

NGUỒN NHÂN LỰC

 Quy mô công ty  400-500
 Kế toán – tài vụ 09
 Kế hoạch – thị trường 11
 Kỹ thuật quản lý chất lượng và kỹ thuật thi công 16
 Kỹ sư tư vấn thiết kế 20
 Kỹ sư máy xây dựng 05
 Giám sát an toàn lao động, quản lý lao động 06
 Nhân sự
 05
 Văn phòng đại diện phía Nam 10
 Thợ kích kéo, thợ sắt hàn 250
 Thợ điện 10
 Thợ vận hành máy TB 30 


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

- Mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững.
- Xây dựng hệ thống quản trị, tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu theo từng ngành nghề lĩnh vực công ty kinh doanh.
- Xây dựng chế độ đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp theo năng lực làm việc của người lao động.
- Xây dựng môi trường làm việc gắn kết trách nhiệm, cạnh tranh lành mạnh nhân văn.

Giới thiệu khác