Hotline: 043 556 9840

Nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng & vành đai IIITHÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu EX-1A
2. Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
3. Quy mô dự án:
    - Nút giao gồm 5 nhánh: A, B, E, I, J và 4 đường gom từ FR3-01 đến FR3-04.
    - Cầu nhánh A và nhánh B kết cấu cầu dầm bản rỗng bê tông dự ứng lực, bề rộng 12m, cầu dầm PC-I 33m, cọc khoan nhồi D1.2m và D1.5m, đường ô tô cao tốc vận tốc 120km/h, rộng  33m, 6 làn xe.
4. Phạm vi công việc thực hiện:
   - Cầu trên đường nhánh A, sơ đồ nhịp 4x35+33.5+2x35+33.5+3x35+3x35m
   - Đường nhánh A, I, E (phía Hà Nội), đường gom FR3-02 và FR3-04.


CÁC HÌNH ẢNH THI CÔNG


Thi công đoạn dầm đúc trên đà giáo cố định


Hoàn thiện thi công dầm

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>