Hotline: 043 556 9840

Cầu trên cao - Vành đai III


THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án:  Dự án Vành đai 3 - Hà Nội (giai đoạn II)
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Thăng Long.
3. Quy mô dự án:
    - Kết cấu trên sử dụng dầm Super-T nhịp 40m, BTCT DƯL căng trước
    - Bệ, thân và xà mũ bằng BTCT; xà mũ được gia cố bằng DƯL ngang.
    - Cọc khoan nhồi D=1,5m, L=40-44m.
4. Phạm vi công việc thực hiện:
Thi móng cọc và kết cấu dưới từ trụ P164 đến trụ P173

CÁC HÌNH ẢNH THI CÔNGThi công thân trụ cầu Vành Đai IIIThi công xà mũ trụ cầu Vành Đai III

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>