Hotline: 043 556 9840

Cầu rạch chiếc


THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án:  Dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội (Giai đoạn 2) – TP Hồ Chí Minh
2. Chủ đầu tư: Khu quản lý Giao thông đô thị số 2
3. Quy mô dự án:
   - Dầm BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng và đúc trên đà giáo.
   - Sơ đồ nhịp: 38+56+92+56+38m
   - Bệ, thân và xà mũ bằng BTCT.
   - Cọc khoan nhồi D=1,2m, L=56-58m;
4. Phạm vi công việc thực hiện:
Thi công toàn bộ trụ P2 và dầm đúc trên đà giáo phía Quận 9.Thi công bệ, thân trụ cầu Rạch ChiếcThi công dầm đúc trên đà giáo cầu Rạch Chiếc

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>