Hotline: 043 556 9840

Cầu Phú LongTHÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng Cầu Phú Long nối Quận 12-TP.HCM với huyện Thuận An- Tỉnh Bình Dương
2. Chủ đầu tư: Khu quản lý Giao thông đô thị số 3
3. Quy mô dự án:
    - Cầu đôi dầm BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng, đúc trên đà giáo.
    - Sơ đồ nhịp: 4@40+75+120+75+4@40m
    - Bệ, thân và xà mũ bằng BTCT;
    - Cọc khoan nhồi D=1,2m, L=56-66m
4.Phạm vi công việc thực hiện:
Thi công toàn bộ 1 nhánh cầu (đúc hẫng cân bằng và đoạn dầm đổ tại chỗ trên đà giáo cố định).

 


Thi công khối đúc hẫng cân bằng cầu Phú Long

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>