Hotline: 043 556 9840

Cầu Lê Văn Việt

THÔNG TIN CHUNG

1 Tên dự án: Công trình xây dựng cầu vượt giao lộ D1 và Lê Văn Việt, khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
2. Chủ đầu tư:  Ban quản lý khu công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Quy mô dự án:
    - Dầm BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng và đúc trên đà giáo 35+42+63+42+35m.
    - Bệ, thân và xà mũ bằng BTCT.
    - Cọc khoan nhồi D=1,0m, L=49-52m.
4. Phạm vi công việc thực hiện:
Toàn bộ kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới từ mố M0 đến trụ T5 (2 làn).

Dự án hoàn thiện khác

Xem thêm >>