Hotline: 043 556 9840

Gói thầu EX7- Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

EX7 HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng cầu B-49 – Gói thầu EX7-  Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
3. Quy mô dự án:
   - Dầm hộp BTCT DƯL đúc trên đà giáo cố định.
   - Sơ đồ nhịp 33+3x45+33m
   - Cọc khoan nhồi D1.2m, L=54-56m

EX7 HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

CẦU B49 & CẦU A7 - 01
THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng cầu A7-01 – Gói thầu EX7-  Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
3. Quy mô dự án:
   - Cầu đôi dầm hộp BTCT DƯL đúc trên đà giáo cố định.
   - Sơ đồ nhịp 33+3x45+33m
   - Cọc khoan nhồi D1.2m, L=55-72m.

Công trình - Dự án khác

Xem thêm >>