Hotline: 043 556 9840

Cầu Gành Hào

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Xây dựng Cầu Gành Hào II – Tỉnh Cà Mau
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý  dự án 1 – Bộ Giao thông vận tải
3. Quy mô dự án:
   - Dầm hộp và dầm bản rỗng BTCT DƯL
   - Sơ đồ nhịp: 2x24,7+32+40+32+ 2x24,7 m.
   - Cọc khoan nhồi D1.2m,  L =55-64m


CÁC HÌNH ẢNH THI CÔNG Biện pháp thi công dầm cầu Gành HàoThi công dầm cầu Gành Hào
Công trình - Dự án khác

Xem thêm >>